23.09.2014. Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (Noteikumi), kas 25.09.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.190 (5250) un stājas spēkā 01.06.2015, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Noteikumi paredz samazināt administratīvo slogu darba devējam, nosakot, ka no 01.06.2015.

  1. darba devējam nebūs jāsniedz ziņas gadījumos, kad darbiniekam mainās darba ņēmēja statuss, t.i., apdrošināšanas veidi, kuriem viņš tiek apdrošināts. Līdz ar to Noteikumu 1.pielikumā Ziņas par darba ņēmējiem sadaļa Ziņu kods un tā atšifrējums ir izteikta jaunā redakcijā, izslēdzot darba ņēmēja statusa maiņas kodus;
  2. darba devējam, kurš ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, nebūs jāsniedz ziņas
  • par darbinieku profesijas kodiem;
  • par darba ņēmēja statusa iegūšanu, ja to ieguvis mikrouzņēmuma īpašnieks, mikrouzņēmuma valdes loceklis un mikrouzņēmuma prokūrists.

Noteikumi paredz arī jaunu darba devēja pienākumu iesniegt VID ziņas par tādu darba ņēmēju, kuram ir piešķirts vai beidzies atvaļinājums kā bērna tēvam saistībā ar bērna piedzimšanu, attiecīgi norādot ziņu kodu 91 vai 92.

Noteikumos noteikta īpaša veidlapas Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī aizpildīšanas kārtība gadījumā, kad darba devējs izmaksā prēmijas un citus ienākumus uz iepriekšējo darba attiecību pamata, vai par periodu, kad persona ir bijusi darba ņēmējs, tādējādi nodrošinot, ka pie šādām izmaksām netiek aprēķināta nokavējuma nauda.