Ministru kabinets (MK) 06.01.2015. izdevis noteikumus Nr.3 Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību (MK noteikumi Nr.3), kas 08.01.2015. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.4 (5322), kas stājas spēkā 09.01.2015.