01.01.2018. stājās spēkā grozījumi likumā "Par grāmatvedību" (Likums), ar kuriem paplašināts attaisnojuma dokumentu, uz kuru pamata var veikt ierakstus grāmatvedības reģistros, loks.