Saeimā 2012.gada 13.decembrī tika pieņemti grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām (likums par NN), saskaņā ar kuriem Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir noteikts pienākums, sākot no 2013.gada 1.aprīļa, nodrošināt informācijas pieejamību par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 latus, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma par NN 24.panta 1. un 1.3daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos.