Ceturtdien, 19.10.2017., parakstīts Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokols. Plānots, ka, parakstot līgumu, Latvijas un Vjetnamas potenciālajiem investoriem tiks radīts stabilāks un saprotamāks nodokļu maksāšanas režīms otrā līgumslēdzēja valstī (Latvijā vai Vjetnamā), ko nevarēs ietekmēt otras puses nodokļu normatīvo aktu grozījumi.

Līgumā noteiktas maksimāli piemērojamās nodokļu likmes tādiem pasīvajiem ienākumiem kā dividendes, procenti un autoratlīdzības, paredzot, ka to izcelsmes valstī dividendes, procentu maksājumus un autoratlīdzības var aplikt ar nodokli, kas dividendēm nepārsniedz 5% un 10% likmi, savukārt procentu maksājumiem un autoratlīdzībām nepārsniedz 7,5% un 10% likmi no minēto ienākumu kopapjoma. Tādējādi investori iegūst skaidrību, cik lielā mērā izcelsmes valstī var aplikt ar nodokļiem viņu gūtos ienākumus.

Tāpat līgumā noteikts pienākums abu pušu nodokļu administrācijām veikt informācijas apmaiņu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 2010.gada standartam par informācijas apmaiņu, kas ievērojami paplašina valstu pienākumu sniegt informāciju nodokļu uzlikšanas vajadzībām, īpaši attiecībā uz kredītiestāžu rīcībā esošo informāciju.

Tādējādi ar noslēgto līgumu radīts likumīgs pamats abu pušu kompetento iestāžu tiešai sadarbībai, veicinot informācijas apmaiņu līgumslēdzēju pušu kompetentajām iestādēm un novēršot izvairīšanos no nodokļu samaksas. Plānots, ka noslēgtais līgums arī veicinās komercdarbību, abpusēji atvieglos Latvijas un Vjetnamas investoru darbību un kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaisti.