Ministru kabinets izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli". Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo un finansiālo slogu uzņēmumiem darbībām ar akcīzes nodokļa markām marķējamām akcīzes precēm, pārskatīt un pilnveidot atsevišķus akcīzes preču aprites nosacījumus, kā arī nodrošināt akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanā vienādu pieeju neharmonizētajām akcīzes precēm un no konkurences aspekta – aizstājējproduktiem, informē FM.