Otrdien, 26.augustā, valdība atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā (CPL) un citos likumos, kas izstrādāti, lai noslēgtu tīro instanču tiesas reformas ieviešanu. Līdz ar reformas īstenošanu tiks efektivizēta un paātrināta lietu izskatīšana, kā arī nodrošināta vienkāršāka, skaidrāka un caurskatāmāka tiesu instanču hierarhija, informē Tieslietu ministrija.

Reformu paredzēts ieviest līdz 2016.gada beigām, kad savu darbību izbeigs Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu palāta un Civillietu palāta.

 
Tīro tiesu instanču sistēmas ieviešana paredz šādas izmaiņas Latvijas tiesu sistēmā:
  1. rajona (pilsētu) tiesas izskatīs visas lietas kā pirmā tiesu instance;
  2. apgabaltiesas lietas skatīs tikai apelācijas kārtībā;
  3. AT lietas skatīs tikai kasācijas kārtībā.
 
Līdz reformas uzsākšanai noteiktas lietas bija piekritīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai un šo tiesu spriedumus varēja pārsūdzēt AT, kas tos skatīja gan kā apelācijas instances (AT Tiesu palātas), gan kā kasācijas instance (AT departamenti).
 
Līdz šim jau ir pieņemti nepieciešamie grozījumi, lai noslēgtu pāreju uz tīrajām tiesu instancēm krimināllietu izskatīšanā, un Krimināllietu tiesu palātai piekritīgās lietas tiek novirzītas apgabaltiesām. Kopumā pāreja uz tīro tiesu instanču sistēmu krimināllietās norit jau 5 gadus (kopš 2009.gada) un sekmīgi tiks noslēgta šogad.
 
Savukārt, lai ieviestu tīro tiesu instanču sistēmu civillietās, ir uzsākta to lietu nodošana rajona tiesām, kas līdz šim ir bijušas piekritīgas apgabaltiesām kā pirmās instances tiesām.