Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada augustā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.