Saeimā ceturtdien, 22.09.2016., trešajā galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), ar kuriem plānots novērst iespēju personai būt sociāli apdrošinātai 2 valstīs, ieviest tiesības labot pašnodarbinātā ziņojumu, kā arī veikt citas izmaiņas.

Ar likuma par VSA grozījumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) noteiktas tiesības anulēt personai Latvijā reģistrētās iemaksas, kas veiktas no valsts budžeta, gadījumos, kad VSAA saņem informāciju par personas nodarbinātību vai sociālo apdrošināšanu ārvalstī. Šāda izmaiņa ieviesta, jo praksē aizvien biežāk ir gadījumi, kad persona, par kuru sociālās iemaksas Latvijā veic valsts (piemēram, bezdarba, maternitātes u.c. gadījumos), vienlaikus minētajā periodā ir nodarbināta un nodokļu samaksu veic citā valstī. Tādējādi persona vienlaikus tiek sociāli apdrošināta 2 valstīs, lai gan likumā noteikts, ka sociālās iemaksas no valsts budžeta netiek veiktas, ja persona strādā ārvalstī.

Tāpat likuma grozījumos noteikts, ka gadījumos, kad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kļūdaini veiktas citā Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valstī vai Šveicē un tās tiek pārnestas uz Latviju, šīm iemaksām netiek piemērota nokavējuma nauda.

Ar grozījumiem no likuma par VSA izslēgtas normas, ar kurām regulēta fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāju sociālā apdrošināšana, jo no 2016.gada saimnieciskās darbības veicējiem vairs nav paredzēta iespēja maksāt fiksēto IIN. 

Likuma par VSA izmaiņās arī paredzētas tiesības pašnodarbinātai personai 1 reizi mēneša laikā labot iesniegto pašnodarbinātā ziņojumu. Pašnodarbinātā VSAOI objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi, un šādu izvēli persona var izdarīt 1 reizi par pārskata ceturksni. Līdzšinējā likuma redakcija neparedzēja iespēju precizēt pašnodarbinātā ziņojumu, lai gan pašnodarbinātie nereti vēršas VSAA ar šādiem lūgumiem.

Savukārt ar mērķi efektīvāk atgūt personai pārmaksātos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, precizētas normas par pārmaksu atgūšanu. Piemēram, pakalpojuma pārmaksu atgūs, ieturot 10% no turpmāk saņemamā pakalpojuma, bet, ja pārmaksa 5 reizes pārsniedz personai izmaksājamo pakalpojumu, tās atgūšanu nodos arī tiesu izpildītājam. Piemēram, 2014.gadā VSAA konstatējusi pakalpojumu pārmaksu 1,7 milj. eiro apmērā.