Šī gada 30.septembrī Ministru kabinetā pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.40 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, lai noteiktu deklarēšanas kārtību elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem.

Grozījumu mērķis ir noteikt jaunu kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts iekšzemē elektronisko sakaru, apraides vai elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā, sagatavo un aizpilda deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) ar nākamā gada 1.janvāri tiks izslēgts 140.pants un PVN likums tiks papildināts ar 140.1pantu Īpašie nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmi elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem personai, kura nav nodokļa maksātājs. Tādējādi PVN likumā tiks ieviests Padomes 12.02.2008. Direktīvas 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, 5.pants.

Kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, saskaņā ar īpašajiem režīmiem elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, ja tos sniedz personai, kura nav nodokļa maksātāja, šo pakalpojumu sniedzējiem nav jāreģistrējas katrā šo pakalpojumu patēriņa dalībvalstī. Atbilstoši īpašajiem režīmiem elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēji iesniegs deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem un nokārtos nodokļa saistības tikai identifikācijas dalībvalstī, nevis katrā šo pakalpojumu patēriņa dalībvalstīs.

Grozījumi stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.