27.09.2016. Ministru kabinets (MK) pieņēmis grozījumus MK noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (MK noteikumi Nr.662), ar kuriem ieviesti stingrāki nosacījumi, lai saņemtu speciālo atļauju (licenču) darbībai ar tabakas izstrādājumiem un spirta ražošanai. Grozījumu mērķis ir turpināt cīņu pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā.