23.05.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē pieņemti jauni MK noteikumi "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām", paredzot no Profesiju klasifikatora svītrot 269 profesijas, kas nav aktuālas darba tirgū. Vienlaikus klasifikators papildināts ar 80 jaunām profesijām, savukārt 83 profesijām precizēti to nosaukumi.