2018.gada gada 25.oktobrī tika apstiprinātas izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kurām Latvija ievieš Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas transfertcenu dokumentācijas formātu. Par transfertcenu dokumentāciju starptautiskās transfertcenu vadlīnijas uzskata tādu dokumentāciju, kas ietver globālo dokumentāciju (Master File) un vietējo dokumentāciju (Local File).

Svarīgi ņemt vērā, ka likuma grozījumi paredz, ka šīs prasības attiecināmas uz saistīto pušu darījumiem, kas veikti, sākot ar 2018.pārskata gadu.