19.07.2018. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"Ar grozījumiem paredzēts ieviest nodokļu maksātāju grupēšanu pēc to darbības apjoma, radot iespēju kļūt par atbalsta programmas dalībnieku arī vidējiem un maziem uzņēmumiem

Tāpat paredzēsts maksimāli automatizēt Padziļinātās sadarbības programmas darbības procesu, t.i., ieviest automātisku nodokļu maksātāju izvērtēšanas un programmā iekļaušanas procesu.

Šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikti kritēriji dalībai Padziļinātās sadarbības programmā, kārtība, kādā nodokļu maksātāji tiek iekļauti programmā, kā arī izslēgti no tās.

Padziļinātās sadarbības programmas atlases kritēriji līdz šim par tās dalībniekiem ļāva kļūt tikai lieliem uzņēmumiem. Līdzšinējais regulējums paredz komplicētas daudzpakāpju Padziļinātās sadarbības programmas darbības:

  • nodokļu maksātāju iesaisti;
  • Valsts ieņēmumu dienesta darbības atbalsta programmas interesentu izvērtēšanā un esošo dalībnieku uzraudzībā;
  • Finanšu ministrijas Padziļinātās sadarbības programmas komisijas darba organizēšanu un lēmumu sagatavošanu par nodokļu maksātāju uzņemšanu, izslēgšanu vai saglabāšanu atbalsta programmā.

Ar jauno Padziļinātās sadarbības programmas modeli tiks ieviesta uzņēmumu 3 līmeņu grupēšana, paredzot iespēju, izpildot minimālus līmeņa atlases kritērijus, tikt iekļautiem Padziļinātās sadarbības programmā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt katram līmenim paredzēti atbalsta pakalpojumi.

Jaunā modeļa Padziļinātās sadarbības programmas kritērijus varētu izpildīt aptuveni 2500 nodokļu maksātāju, norādīts likuma grozījumu anotācijā.

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 01.10.2018.