Plānotās nodokļu reformas ietvaros jau no 2018.gada pilnveidos fizisko personu nodokļu samaksas uzraudzību. Līdz ar to, lai varētu veikt fizisko personu, tai skaitā amatpersonu, ienākumu un izdevumu analīzi, sagatavoti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN).

Likumprojekta grozījumos noteikts pienākums kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus, līdz pēctaksācijas gada 1.februārim (reizi gadā) sniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par klientiem (Latvijas Republikas rezidentiem), kuru konta debeta un kredīta apgrozījums par iepriekšējo gadu pārsniedz 15 000 EUR, norādot bankas konta atlikumu iepriekšējā kalendāra gada 31.decembrī, kā arī konta debeta un kredīta apgrozījumu par iepriekšējo gadu.

Tāpat likuma par NN grozījumu projektā paredzēts paplašināt gadījumu, kad sabiedrībai ir tiesības piekļūt VID rīcībā esošajai informācijai, tostarp arī par fiziskajām personām, skaitu:

  • darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā vai mazāks;
  • fiziskajām personām un valdes locekļiem, kas ir administratīvi sodīti par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu;
  • par nodokļu maksātājiem, kas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav iesnieguši nodokļu administrācijai normatīvajos aktos paredzētās nodokļu deklarācijas vai informatīvās deklarācijas.

Tāpat paredzēts veikt izmaiņas lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļu regulējumā.

Plānots, ka likuma par NN grozījumi stāsies spēkā ar nākamā gada 1.janvāri.