Plānots, ka no 2021. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme būs 34,09%. No šī paša datuma, bet, ievērojot pārejas periodu līdz 2021. gada 30. jūnijam, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs būs sociāli apdrošināms kā pašnodarbinātais, bet mikrouzņēmuma darbinieki – kā darba ņemēji vispārējā gadījumā, informē Labklājības ministrija.