11.07.2017. Ministru kabinets (MK) nodokļu reformas ietvaros atbalstīja grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), kā arī likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), tādējādi reformējot darbaspēka nodokļu sistēmu.