Finanšu ministrija, sagatavojot 2017.gada valsts budžeta projektu, sniegusi informatīvo ziņojumu, kurā apkopoti visu nozaru ministriju priekšlikumi un starptautisko partneru ierosinājumi budžeta ieņēmumu palielināšanai, kā arī ēnu ekonomikas samazināšanai. Informatīvais ziņojums tika prezentēts 2.augusta Ministru kabineta (MK) sēdē.

Solidārā atbildība būvniecības nozarē

Lai mazinātu ēnu ekonomiku vairākās nozarēs, valdība diskutēja par solidārās atbildības ieviešanu ģenerāluzņēmumam vai apakšuzņēmumam būvniecības nozarē. Tas paredzētu tiesības nodokļu administrācijai piedzīt no komersanta, kam ir nodota objekta izpilde, ģenerāluzņēmuma vai apakšuzņēmuma nesamaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) summu.

Jādeklarē no trešajām valstīm ievestā degviela

Valdība atbalstīja priekšlikumu, kas mazinās iespējas Latvijas teritorijā noliet, uzglabāt un tirgot ar atvieglojumiem ievesto degvielu (starptautisko kravas autopārvadājumu transporta līdzekļu degvielas tvertnēs). Priekšlikums paredz deklarēt no trešajām valstīm ievestās degvielas apjomu, ko pēc tam uzņēmuma kontroles laikā izmantos, vērtējot nobraukto kilometru daudzumu un patērēto degvielas apjomu.

PVN krāpniecības shēmu apkarošana

Tāpat valdība atbalstīja priekšlikumu ierobežot negodīgu komersantu iesaistīšanos apsardzes pakalpojumu darījumu shēmās. Lai ierobežotu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpniecības shēmas un novērstu aplokšņu algu riskus, paredzēts noteikt, ka piesaistīt apakšuzņēmējus apsardzes veikšanai ir atļauts tikai noteiktā apjomā. Tāpat rosināts apkarot un ierobežot nelegālā audiovizuālā tirgus (televīzijas programmu un filmu) izplatīšanu, paredzot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei tiesības pārtraukt audiovizuālo programmu retranslāciju bez retranslācijas atļaujas saņemšanas.

Valdība atbalstīja apgrieztās PVN maksāšanas kārtības ieviešanu dārgmetālu jomā.

Valdība pieņēma lēmumu pilnveidot nosacījumus lietotu transportlīdzekļu reģistrācijai. Lai novērstu PVN izkrāpšanas gadījumus ar transportlīdzekļiem, nepieciešams grozīt normatīvos aktus, lai transportlīdzekļu pārdošanas darījumus varētu veikt tikai ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

Skaidrās naudas darījumu ierobežošana

Valdība atbalstīja arī skaidras naudas darījumu ierobežošanu. Priekšlikums paredz aizliegumu fiziskajām personām veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek 1 operācijā vai vairākās operācijās).

Tiks veikta komersantu riska analīze

Tāpat atbalstīts lēmums ieviest risku vadības sistēmu Uzņēmumu reģistrā (UR). Šāds jauninājums nepieciešams, lai pārskatītu UR iekšējās kontroles un uzskaites sistēmu, nodrošinot iespēju atlasīt, klasificēt un identificēt komercdarbības riskus. Paredzēts arī noteikt UR tiesības atteikt veikt ierakstu komercreģistrā, ja, veicot komersanta patiesā nolūka pārbaudi, konstatē būtiskus komercdarbības riskus.

Parādu piedziņa

Valdībā tika atbalstīts priekšlikums ieviest ātru, ērtu un efektīvu risinājumu piedziņas vēršanai uz naudas līdzekļiem parādnieku banku kontos, nodrošinot elektronisko datu apmaiņu starp Valsts ieņēmumu dienestu (VID), kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un Tiesu administrāciju par VID un Zvērināto tiesu izpildītāju izdotajiem izpilddokumentiem.

E-komercijas uzraudzība

Tāpat MK akceptēja lēmumu pastiprināt e-komercijas uzraudzību un kontroles nodrošināšanu, kā arī VID tiesību paplašināšanu. Tas nozīmētu paplašināt VID tiesības attiecībā uz tīmekļa vietņu, kurās veic nereģistrētu saimniecisko darbību, bloķēšanu, attiecībā uz elektroniskā veidā apstrādātas vai glabātas informācijas piekļuvi, kā arī informācijas no trešās personas par cita nodokļu maksātāja veikto saimniecisko darbību, kura saimnieciskās darbības dati glabājas uz šīs trešās personas serveriem, ieguvi.

Darbaspēka nodokļu atvieglojumi

MK arī atbalstīja darbaspēka nodokļu atvieglojuma ieviešanu vienai no koplīgumā noteiktajām darbinieku sociālajām garantijām - neaplikt ar darbaspēka nodokļiem darba devēja apmaksātos koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja tie nepārsniedz 480 EUR gadā jeb 40 EUR mēnesī.

Tāpat tika akceptēta IIN regulējuma maiņa attiecībā uz izmaksām no privātajiem pensiju fondiem. Iemaksas privātajos pensiju fondos jāatstāj ieguldītas taksācijas gadā un pēctaksācijas gadā. Ja iemaksas privātajos pensiju fondos tiek izņemtas ātrāk (par to liecina attiecīgs pensiju kapitāla uzkrājuma samazinājums), par taksācijas gadā izmantotajiem attaisnotajiem izdevumiem palielina pēctaksācijas gada apliekamo ienākumu.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

Tika akceptēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtības maiņas atlikšana uz 01.01.2018.

Taksometru nozarē - jauns darbaspēka nodokļu maksājuma veids

Lai minimizētu ēnu ekonomiku taksometru nozarē attiecībā uz darbaspēka izmaksām un mazinātu konkurences kropļošanu, izmantojot darbaspēka nodokļu nemaksāšanas shēmas, valdība atbalstīja nodokļa avansa ieviešanu taksometru nozarei. Tādējādi tiktu radīts jauns darbaspēka nodokļu maksājuma veids, kas sevī ietver gan IIN, gan VSAOI. Tas būs fiksēts maksājums par mašīnu mēnesī (286 EUR).

Pārskatīs pieļaujamo zudumu normu alkohola ražošanā

Tika atbalstīts priekšlikums pārskatīt pieļaujamo alkoholisko dzērienu zuduma normu piemērošanas nosacījumus (par kurām ir tiesības nemaksāt akcīzes nodokli) uzglabāšanas, pārvadāšanas un ražošanas posmos. Pieļaujamo alkoholisko dzērienu zuduma normu piemērošanas nosacījumi nav pārskatīti jau vairāk nekā 20 gadus. Ražošanas tehnoloģijas 20 gadu laikā ir būtiski uzlabojušās, tāpēc ir nepieciešams pārskatīt pieļaujamo zuduma normu piemērošanas nosacījumus dažādos alkoholisko dzērienu aprites posmos.

Paplašina reprezentatīvo automobiļu definīciju

Tāpat tika atbalstīts priekšlikums par N1 transportlīdzekļu izdevumu norakstīšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežošanu PVN jomā. Lai ierobežotu uzņēmumu ienākuma nodokļa samazināšanu, kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem būtu uzskatāmi par reprezentatīviem automobiļiem (automobilis, kura iegādes vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 EUR), ja tie pārklasificēti no vieglā automobiļa (M1 kategorija) par kravas automobili (N1 kategorija) un pēc būtības ir vieglais automobilis. Grozījumi veikti arī Pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai ierobežotu priekšnodokļa atskaitīšanu par iepriekš minēto vieglo pasažieru automašīnu un par izmaksām, kas saistītas ar šīs automašīnas uzturēšanu, ja automašīna netiek izmantota ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Pārskatīs solidaritātes nodokli

Valdība rosināja pārskatīt solidaritātes nodokli, paredzot to integrēt citos nodokļos. Par konkrēto risinājumu vēl tiks sagatavots atsevišķs priekšlikums.

Pārskatīs dabas resursu nodokļa likmes

Tika apspriesta arī dabas resursu nodokļa (DRN) likmju pārskatīšana. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija lūgta izvērtēt vēsturiskās DRN izmaiņas, novēršot būtiskās atšķirības starp Baltijas valstīm, kā arī situāciju, kad atsevišķas nodokļa likmes netiek mainītas vairāku gadu garumā, neatkarīgi no ekonomiskās situācijas

Augsta riska darījumu nodevas ieviešana kredītiestādēs

Tāpat tika diskutēts par kredītiestāžu augsta riska darījumu nodevas ieviešanu. Nodevas mērķis ir finansēt papildu izdevumus, kas saistīti ar paaugstināta riska darījumu pārvaldību – nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas stiprināšanai, vienlaikus radot papildu motivāciju paaugstinātu risku darījumu mazināšanai. Tas vērtējams kontekstā ar kopēju slogu banku sektorā un riska darījumu apjomu.

Plāno izmaiņas ziņojumu iesniegšanas kārtībā

MK atbalstīja iespēju īstermiņa sociālo pabalstu kontroles uzlabošanai, lai novērstu nepamatotu ziņošanu par darba ņēmēja statusa iegūšanu un ziņojumu par VSAOI un IIN precizēšanu, vienlaikus nosakot šo izmaiņu fiskālo ietekmi.