Šī gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN), kas nosaka diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu, reizi gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Līdz ar to sagatavoti attiecīgi grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (MK noteikumi Nr.568), kas 14.04.2016. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.