Ministru kabinetā 04.10.2016. sēdē apstiprināti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas nosaka izmaiņas priekšnodokļa atskaitīšanas kārtībā, precizē pievienotās vērtības nodokļa (PVN) taksācijas periodus, PVN atmaksas kārtību, kā arī citas izmaiņas. Par būtiskākajām – raksta turpinājumā.