2021. gada 28. janvāra sēdē Ministru kabinets izskatīja grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kuru mērķis ir ieviest vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu.