Otrdien, 14.11.2017., Ministru kabinetā (MK) izskatīti grozījumi MK noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību", paredzot saskaņot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijas veidlapu ar Saeimā apstiprinātajām izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, atbilstoši kurām no 1.janvāra mikrouzņēmumu maksimālais apgrozījums gadā varēs būt 40 000 EUR līdzšinējo 100 000 EUR vietā.

MUN maksātāji arī turpmāk patstāvīgi aizpildīs nodokļa deklarāciju, tomēr jāņem vērā, ka mikrouzņēmuma apgrozījums kalendārajā gadā nedrīkstēs pārsniegt 40 000 EUR. Tādējādi no nākamā gada 1.janvāra apgrozījumam līdz 40 000 EUR piemēros nodokļa likmi 15% apmērā, savukārt pārsnieguma daļai – 20% apmērā (kā tas bija arī līdz šim).

Jānorāda, ka 2018. un 2019.gadā ir noteikts pārejas periods MUN maksātājiem, kuru apgrozījums nepārsniegs 52 000 EUR. 2018.gadā šādiem MUN maksātājiem nepiemēros 20% likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam virs 40 000 EUR gadā, ja to apgrozījums 2017. vai 2016.gadā jau pārsniedza 40 000 EUR. Savukārt 2019.gadā šādas tiesības varēs izmantot tie MUN maksātāji, kuru apgrozījums 2017.gadā pārsniedza 40 000 EUR.

Tāpat no 01.01.2018. stājas spēkā nosacījums, ka tad, ja MUN maksājošā uzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz 5, attiecīgajai nodokļa likmei pieskaita vēl 2% par katru papildus nodarbināto darbinieku vai darbinieku, kas ir nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos.

MUN deklarācija atbilstoši jaunajām prasībām jāaizpilda par 2018. un turpmākajiem taksācijas gadiem.