Ministru kabineta noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (noteikumi) ir sagatavoti grozījumi, ar kuriem tiks precizētas atsevišķas pamatlīdzekļu uzskaites un novērtēšanas prasības.