Š.g. 3.oktobrī Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), nosakot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtību no autoratlīdzības saņēmēju un pašnodarbināto ienākumiem.