Š.g. 1.janvārī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai, saskaņā ar kuriem tiem precizēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķina izrakstīšanas kārtība.