Otrdien, 30.05.2017., valdības sēdē pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.467), precizējot nosacījumus Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts atbalsta sociālajai uzņēmējdarbībai saņemšanai.