Otrdien, 7.aprīlī, valdībā apstiprināti grozījumi vairākos ar darba aizsardzību saistītos Ministru kabineta noteikumos - "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās", "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās", " Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību", lai nodrošinātu nodarbināto veselību un drošību darbā atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par ķīmisko vielu klasificēšanu un marķēšanu, informē Labklājības ministrija.