Saeima ceturtdien, 14.februārī, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Būvniecības likumā. Tie izstrādāti, lai veicinātu pāreju uz dokumentu apriti elektroniskajā būvniecības informācijas sistēmā.

Ar likuma grozījumiem precizēts, ka būvniecības informācijas sistēmā ietverti būvniecības procesam un tā kontrolei nepieciešamie dati, un tās mērķis ir nodrošināt datu uzglabāšanu un apriti starp publiskās pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, kā arī sabiedrības iesaisti būvniecības procesā. 

Būvvaldēm un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas, noteikts pienākums būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās procesuālās darbības atspoguļot un lēmumus izdot būvniecības informācijas sistēmā. 

Tāpat ar likuma grozījumiem noteikts, ka, ierosinot būvniecību, ieceres realizācijai nepieciešamā informācija un dokumenti būs jāiesniedz būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu. 

Būvvalde un institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, varēs veikt darbības, kas saistītas ar administratīvo pārkāpumu procesu un būvniecības administratīvā procesa ietvaros izdota administratīvā akta piespiedu izpildi. Tāpat būs iespējams izskatīt informācijas pieprasījumus un iesniegumus. Izņēmums būs būvniecības ieceres iesniegumi un iesniegumi par speciālajos būvnoteikumos noteiktās informācijas vai dokumentu iesniegšanu.  

Paziņojumu par sistēmā izdotajiem administratīvajiem aktiem, lēmumiem, dokumentiem un informāciju adresātam nosūtīs uz oficiālo elektronisko adresi, ja tā būs aktivizēta. Tāpat administratīvos aktus, lēmumus, dokumentus un informāciju būs iespējams saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus, ja fiziska persona kā būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā būs norādījusi šādu izvēli. 

Paredzēts, ka būvniecības administratīvais process elektroniski tiks uzsākts 2020.gada 1.janvārī. Pašvaldības varēs izdot saistošos noteikumus, nosakot termiņu 2019.gadā, no kura būvniecības ieceres dokumentācijas vai citu būvniecības dokumentu iesniegšana attiecīgās pašvaldības būvvaldē veicama tikai būvniecības informācijas sistēmā. 

Ar likuma grozījumiem veikti arī citi ar sistēmas darbību saistīti precizējumi.