Saeimas Sociālo un darba lietu komisija trešdien, 07.09.2016., izskatīšanai Saeimā trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), ar kuriem plānots pilnveidot sociālās apdrošināšanas sistēmu un atrisināt vairākas praksē konstatētas problēmas.

Ar grozījumiem no likuma paredzēts izslēgt normas, kas regulē fiksētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāju sociālo apdrošināšanu, jo no 2016.gada saimnieciskās darbības veicējiem vairs nav paredzēta iespēja maksāt fiksēto IIN. 

Tāpat saskaņā ar likumprojektu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) plānots noteikt tiesības anulēt personai Latvijā reģistrētās iemaksas, kas veiktas no valsts budžeta, gadījumos, kad VSAA saņem informāciju par personas nodarbinātību vai sociālo apdrošināšanu ārvalstī. Šāda izmaiņa ieviesta, jo praksē aizvien biežāk ir gadījumi, kad persona, par kuru sociālās iemaksas Latvijā veic valsts (piemēram, bezdarba, maternitātes u.c. gadījumos), vienlaikus minētajā periodā ir nodarbināta un nodokļu samaksu veic citā valstī. Tādējādi persona vienlaikus tiek sociāli apdrošināta 2 valstīs, lai gan likumā noteikts, ka sociālās iemaksas no valsts budžeta netiek veiktas, ja persona strādā ārvalstī.

Likuma par VSA grozījumos arī paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kļūdaini veiktas citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē un tās tiek pārvestas uz Latviju, šīm iemaksām netiek piemērota nokavējuma nauda.

Tāpat ar likuma grozījumiem plānots noteikt pašnodarbinātai personai tiesības 1 reizi mēneša laikā labot iesniegto pašnodarbinātā ziņojumu. Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi, un šādu izvēli persona var izdarīt 1 reizi par pārskata ceturksni. Taču spēkā esošajā likuma redakcijā nav paredzēta iespēju precizēt pašnodarbinātā ziņojumu, lai gan pašnodarbinātie nereti vēršas VSAA ar šādiem lūgumiem.

Lai efektīvāk atgūtu personai pārmaksātos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, plānots precizēt normas par pārmaksu atgūšanu. Piemēram, pakalpojuma pārmaksu atgūs, ieturot 10% no turpmāk saņemamā pakalpojuma. Savukārt, ja pārmaksa 5 reizes pārsniedz personai izmaksājamo pakalpojumu, tās atgūšanu nodos arī tiesu izpildītājam. 2014.gadā VSAA konstatējusi pakalpojumu pārmaksu 1,7 miljonu eiro apmērā.

Izmaiņas likumā par VSA trešajā lasījumā vēl jāskata Saeimā.