Šodien, 17.03.2017., stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību", ar kuriem tiek precizēta mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācija atbilstoši grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums), kas stājās spēkā 01.01.2017.