Lai nodrošinātu solidaritātes nodokļa (SN) sadalīšanu, aprēķināšanu un pārmaksātās SN daļas atgriešanu SN maksātājam, ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.164 “Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis”.

Noteikumu grozījumos paredzēts:

  • noteikt kārtību, kādā uzskaita, aprēķina, pārskaita SN un veic pārmaksātā nodokļa atmaksu rezumējošā kārtībā;
  • noteikt, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atmaksā pārmaksāto SN daļu pašnodarbinātajiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kuri ir veikuši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI);
  • noteikt, ka no speciālajiem budžetiem veiktās VSAOI netiktu ņemtas vērā un atmaksātas darba devējiem, pašnodarbinātajiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja ārvalstnieka;
  • noteikt, ka gadījumā, ja tiek samaksāts SN parāds par periodu, kas ir vecāks par trim gadiem pirms taksācijas perioda, tad tas paliek speciālajā budžetā nepersonificēts;
  • noteikt, kā VSAA rēķina pārmaksāto SN un kā atgriež pārmaksāto SN daļu SN maksātājam (izmaksājot personai pārmaksātās VSAOI, piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa 23% likmi);
  • noteikt, ka Valsts ieņēmumu dienests par pārmaksātajām VSAOI informē elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Tāpat paredzēts noteikt, ja tiek samaksāts SN parāds par 2018.gadu, tad SN tiek sadalīts un pārskaitīts atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā 2018.gadā.

Grozījumi noteikumos sagatavoti saistībā ar izmaiņām Solidaritātes nodokļa likumā, kas stājās spēkā šī gada 3.janvārī.