Š. g. 3.oktobra Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas izstrādāti, lai nodrošinātu vienveidīgu likuma normu interpretāciju par progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes piemērošanu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.