Šā gada 19.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas.

Tiek precizēts, ka priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem (izņemot no citas dalībvalsts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju PVN maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta 1.daļu) no valsts budžetā maksājamās PVN summas atskaitāms pēc preču vai pakalpojumu un PVN rēķina saņemšanas vai pēc tam, kad atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas. Šīs izmaiņas ievērojami samazinās ar PVN deklarāciju precizējumiem saistīto administratīvo slogu un neveidos būtisku risku valsts budžeta ieņēmumiem un datu salīdzināšanai starp darījumu partneriem.

PVN likumā paredzēts, ka PVN taksācijas periods var būt 1 kalendāra mēnesis, 1 ceturksnis vai puse no kalendāra gada, ja tiek īstenoti PVN likumā minētie nosacījumi. PVN likumā veikti grozījumi, ar kuriem PVN maksātājiem atcelts PVN taksācijas periods puse no kalendāra gada, izņemot valsts un pašvaldības iestādi vai pašvaldību, kas ir reģistrēts PVN maksātājs saskaņā ar PVN likuma 58.pantu vienīgi, lai saņemtu PVN likuma 142.panta 4.daļā minēto būvniecības pakalpojumu, un noteikts, ka taksācijas periods var būt 1 kalendāra mēnesis vai 1 ceturksnis atbilstoši PVN likumā minētājiem nosacījumiem. Tāpat noteikts, ka jaunreģistrētam PVN maksātājam (kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā taksācijas gadā) taksācijas periods ir 1 kalendāra mēnesis un tas tiek saglabāts 6 kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā.

Grozījumos paredzēts samazināt pārmaksātā PVN summu, kas izveidojusies taksācijas periodā un kuru VID atmaksā reģistrēta PVN maksātāja norādītajā bankas kontā, ievērojot PVN likumā noteikto termiņu, –                   no 11 382,97 EUR uz 5000 EUR.

PVN likuma 117.panta 2.daļā noteikts, ka reģistrēts PVN maksātājs iesniedz PVN deklarāciju VID arī tad, ja taksācijas periodā tas nav veicis ar PVN apliekamus darījumus. Iekļaujot PVN likumā regulējumu par VID tiesībām, paredzēts izslēgt no VID PVN maksātāju reģistra PVN maksātājus, kuri vismaz 3 iepriekšējos kalendāra mēnešos nav veikuši preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu un neveic sagatavošanas darbus ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, bet to darbība nav apturēta, pamatojoties uz lēmumu saskaņā ar Komerclikumu, tādējādi samazinot administratīvo slogu VID un godprātīgiem PVN maksātājiem.