Ceturtdien, 27.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ar kuru tiks ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, un kas sabiedrībām būs jāpiemēro, sākot ar pārskata gadu no 01.01.2016.