Ceturtdien, 29.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.827), nosakot turpmāk Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par darbiniekiem iesniegt samazinātu ziņu apjomu.

VID rīcībā jau šobrīd ir informācija, kas var tikt izmantota atvieglojumu piemērošanā un kuru VID saņem no citiem valsts reģistriem, tas ir, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Aizsardzības ministrijas un Satversmes aizsardzības biroja, tāpēc MK noteikumu Nr.827 1.pielikuma sadaļu Ziņu kods un tā atšifrējums paredzēts izteikt jaunā redakcijā, izslēdzot vairākus ziņu kodus.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka:

  • darba devējam, kurš ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, nebūs jāsniedz ziņas par darbinieku profesijas kodiem;
  • darba devējs pārskata mēnesī precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas, tajā skaitā arī par prēmiju summām, kas izmaksātas uz iepriekšējo darba attiecību pamata, norādot to darba devēja ziņojuma attiecīgajās ailēs.

Šādas izmaiņas paredzētas, lai situācijās, kad prēmija darbiniekiem tiek aprēķināta un izmaksāta par iepriekšējā gada darba rezultātiem, piemēram, pēc pusgada, darba devējam nebūtu jāizdara darba ienākumu un obligāto iemaksu precizējumi un jāmaksā nokavējuma nauda.

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

MK noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.