No 01.01.2017. ir būtiski samazināts valsts budžeta ieņēmumu kontu skaits akcīzes nodokļa (AN) maksājumiem, proti, ir izveidoti 12 AN maksājumu konti līdzšinējo 54 vietā - pa vienam katrai konkrētai akcīzes preču grupai (atsevišķi iekšzemē iekasējamam AN un atsevišķi importam). Veicot maksājumus, jāpievērš uzmanība izmaiņām kontu numuros. 

Minētās izmaiņas noteiktas grozījumos Ministru kabineta noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju", kas stājās spēkā 01.01.2017.

No šī gada ir spēkā 1 valsts budžeta ieņēmumu konts iekšzemē maksājamajam AN un 1 konts - preču importa gadījumos katrai no šādām akcīzes preču grupām: 

  • alkoholiskie dzērieni;
  • alus;
  • naftas produkti;
  • dabasgāze;
  • tabakas izstrādājumi;
  • pārējās akcīzes preces (kafija, bezalkoholiskie dzērieni un elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums).

Plānots, ka mazāks valsts budžeta ieņēmumu kontu skaits mazinās arī uzņēmēju iespēju kļūdīties, izvēloties precei atbilstošo maksājumu kontu, kā arī ietaupīs maksājumu veikšanai nepieciešamo laiku.