No 01.01.2017. ir būtiski samazināts valsts budžeta ieņēmumu kontu skaits akcīzes nodokļa (AN) maksājumiem, proti, ir izveidoti 12 AN maksājumu konti līdzšinējo 54 vietā - pa vienam katrai konkrētai akcīzes preču grupai (atsevišķi iekšzemē iekasējamam AN un atsevišķi importam). Veicot maksājumus, jāpievērš uzmanība izmaiņām kontu numuros.