Otrdien, 20.09.2016., Ministru kabineta sēdē izskatīti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), kuros paredzētas izmaiņas attiecībā uz skaidrās naudas darījumu ierobežojumiem fiziskajām personām un pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem.

Ar grozījumiem likumā par NN paredzēts noteikt aizliegumu fiziskajām personām veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek 1 operācijā vai vairākās).

Tāpat, lai veicinātu izvairīšanās no nodokļu nomaksas novēršanu, likumprojektā paredzēts noteikt, ka visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, kas sniedz informāciju par Latvijas rezidentu aizdomīgajiem darījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, jāsniedz šī informācija arī Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Šādas izmaiņas noteiktas, jo informācijas saņemšana tikai pēc konkrēta pieprasījuma neļauj VID savlaicīgi konstatēt nodokļu maksāšanas pārkāpējus.

Likumprojektā arī paredzēts ieviest uzraudzības mehānismu subjektiem, kam ir pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem un kurus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām uzrauga VID, bet kuri neizpilda ziņošanas pienākumu un nav ievērojuši klienta identifikācijas, izpētes un iekšējās kontroles sistēmas izveides prasības.

Tāpat grozījumos likumā par NN paredzēts papildu pienākums notāriem ziņot VID arī par gadījumiem, kad tiek mantota skaidra nauda vai nereģistrējama kustama manta, kuras vērtība pārsniedz 15 000 EUR.

Grozījumi likumā par NN ir iekļauti 2017.gada budžeta likumprojektu paketē, kura Saeimā tiks iesniegta 14.10.2016.