01.01.2015. spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.190 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību, ar kuriem tiek mainīta mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijas veidlapa.