Š.g. 9.augustā spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība, nosakot kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā (no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam) kases čekos un Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētās kvītīs darījuma kopsummu norāda latos un eiro.

Noteikumi ir papildināti ar X1.nodaļu Lietotāja pienākumi preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā.

Cenu norādīšana kases čekos un kvītīs

Saskaņā ar grozījumiem kases čekā, tāpat arī VID reģistrētajā kvītī darījumu kopsummu (kopējo summu ar pievienotās vērtības nodokli) preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā jānorāda latos un eiro.Šīs prasības nepiemēro:

  • tirdzniecības automātiem,
  • kases aparātu modeļiem, kas norādīti noteikumu 10.pielikumā (sarakstu skat. zemāk).

Šādos gadījumos, ja kases aparāta tehniskās iespējas nenodrošina kases čekā darījumu kopsummas norādīšanu latos un eiro, kases aparāta lietotājam pēc pircēja pieprasījuma  jāveic papildu ieraksts kases čekā.

Cenu norādīšana biļetēs

Grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus, kuriem vienas biļetes cena un biļešu vērtības kopsumma ir norādīta eiro, jāreģistrē VID un darījuma apliecināšanai jāizsniedz, sākot ar 2014.gada 1.janvāri.

Savukārt biļetes, kuru cena ir norādīta latos un kas VID reģistrētas līdz 2013.gada 31.decembrim, darījumu apliecināšanai varēs izsniegt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Uz 2014.gada 1.jūliju jāveic atlikušo biļešu inventarizācija un atlikušās biļetes jāanulē.  

Bet tiem maksātājiem, kuri VID ir reģistrējuši biļešu numurus, norādot vienas biļetes cenu un biļešu vērtības kopsummu latos, no 2014.gada 1.janvāra jāizsniedz biļetes, kuru cena norādīta eiro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Skaidrā nauda

Latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā drīkstēs ierīkot papildu naudas kasti, nesaskaņojot to ar VID un neveicot papildu ierakstus par naudas kastes ierīkošanu kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē.

Inkasētos latus un eiro kases žurnālā jānorāda atsevišķi.

Kases aparāti, uz kuriem neattiecina preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas perioda prasības kases čekiem

Nr. p.k.
Marka
Modelis (modifikācija)
1.
BMC
AP-190L
2.
BMC
AP-3000L
3.
BMC
3000L
4.
BRIO
2012
5.
BRIO
2012F/OIL
6.
BRIO
2014F BENZIN 1
7.
BRIO
2014F BENZIN 2
8.
BRIO
2014F OIL
9.
BRIO
2014F/OIL
10.
BRIO
2014F/OIL V.1
11.
BRIO
2014F/OIL V.2
12.
BRIO
2015F/OIL
13.
BRIO
2020 CAFE
14.
BRIO
2020 SHOP
15.
BRIO
2025
16.
BUUM
3
17.
CAMEA
CCS 100 NT
18.
CAMEA
DYNAMIC
19.
CASIO
CE-300L
20.
CASIO
CE-4200
21.
CASIO
CE-4200L
22.
CASIO
CE-4630L
23.
CASIO
CE-4700
24.
CASIO
CE-4700L
25.
CASIO
FE-300
26.
CASIO
FE-300L
27.
CASIO
FE-300PL
28.
CASIO
SA-1000
29.
CASIO
SA-5000
30.
CASIO
SR-2200L
31.
CASIO
TK-1300
32.
CASIO
TK-1300L
33.
CASIO
TK-2300
34.
CASIO
TK-2300L
35.
CASIO
TK-800L
36.
CASIO
TK-810 VERS.3604
37.
CASIO
TK-810L
38.
CHD
2010
39.
CHD
2010L
40.
CHD
2010S
41.
CHD
2020
42.
CHD
2020L
43.
CHD
2100
44.
CHD
2210
45.
CHD
2210L
46.
DATECS
DP-50D
47.
DATECS
DP-50DA
48.
DATECS
MICRO ECR MP500-TLP
49.
DATECS
MICRO ECR MP5000FLE
50.
DATECS
MIKRO ECR MP-5000-TLP
51.
DATECS
MIKRO MP 5000FL
52.
DATECS
MP-500/LP
53.
DATECS
MP-5000
54.
DATECS
MP-500L
55.
DATECS
MP-500PL
56.
DATECS
MP500L/500LP
57.
ELKLITA
BSA 3LP
58.
ELKLITA
BSA 4F
59.
EURO
1000 TL
60.
EURO
1000ML
61.
EURO
1000T
62.
EURO
2000 L
63.
EURO
2000 ML
64.
EURO
2000 TL
65.
EURO
500 T HANDY VERS.EF1E
66.
FASY
SMILE GRAPHIC
67.
FUJITSU
G-880RFL
68.
KONIC
SN-300L
69.
KONIC
SR-2000L
70.
KONIC
SR-2200L
71.
KONIC
SR-508FL
72.
KONIC
SR-508L
73.
KONIC
SR-508LU
74.
OMRON
RS 2410
75.
OMRON
RS 2410L
76.
OMRON
RS 2810L
77.
OMRON
RS 3010E
78.
OMRON
RS 3010EL
79.
OMRON
RS 3010L
80.
OMRON
RS 3330
81.
OMRON
RS 3410
82.
OMRON
RS 3410L
83.
OMRON
RS 3420
84.
OMRON
RS 3420L
85.
OMRON
RS 3440L
86.
OMRON
RS 3510
87.
OMRON
RS 3510L
88.
OPTIMA
CR-300L
89.
OPTIMA
CR-300LW
90.
OPTIMA
CR-30T2
91.
OPTIMA
CR-500
92.
OPTIMA
CR-500L
93.
OPTIMA
CR-500LA
94.
OPTIMA
CR-500LB
95.
OPTIMA
CR-500LC
96.
OPTIMA
CR-500LW
97.
OPTIMA
CR-500WLA
98.
OPTIMA
CR-500WLB
99.
OPTIMA
CR-705T
100.
SAM4S
ER-350PL
101.
SAM4S
ER-700PL
102.
SAMSUNG
ER-250
103.
SAMSUNG
ER-250 F
104.
SAMSUNG
ER-250 FL
105.
SAMSUNG
ER-250FPL
106.
SAMSUNG
ER-250L
107.
SAMSUNG
ER-250RL
108.
SAMSUNG
ER-350L
109.
SAMSUNG
ER-350PL
110.
SAMSUNG
ER-4615
111.
SAMSUNG
ER-4615 F
112.
SAMSUNG
ER-4615 FL
113.
SAMSUNG
ER-4615 L
114.
SAMSUNG
ER-4615PL
115.
SAMSUNG
ER-4615RFL
116.
SAMSUNG
ER-4915 L
117.
SAMSUNG
ER-5140FL
118.
SAMSUNG
ER-700L
119.
SAMSUNG
ER-700PL
120.
SANYO
ECR-635 L
121.
SANYO
ECR-635-IBM PC
122.
SH
52
123.
SHARP
ER-A430 L
124.
SHARP
ER-A550 L
125.
SHARP
ER-A610 L
126.
SHARP
ER-3115 L
127.
TEC
FS-1200
128.
TEC
FS-1200L
129.
TEC
MA-1400
130.
TEC
MA-1400 L
131.
TEC
MA-1650-2"