Š.g. 23.jūnijā spēkā stājas grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājam - starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošai vienībai - būs pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti.