25.10.2016. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), kuros paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas saistībā ar atsevišķu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi kapitālsabiedrību valdes locekļiem, pašnodarbināto tiesībām precizēt VSAOI objektu un VSAOI pārnešanu no citas vai uz citu valsti.