13.jūnijā visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs stājas spēkā Direktīva par patērētāja tiesībām attiecībā uz iepirkšanos internetā, kas būtiski stiprinās patērētāju aizsardzību, iegādājoties preces un pakalpojumus internetā, slēdzot tā saucamos distances līgumus, kā arī slēdzot līgumus ārpus uzņēmuma telpas, piemēram, apmeklējot patērētāju viņa mājās, uz ielas vai tirgotāja rīkotas ekskursijas laikā, informē Ekonomikas ministrija.

Latvijā šīs normas ietvertas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuru spēkā stāšanās datums arī ir 13.06.2014.

ES direktīva un līdz ar to arī izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredz šādus svarīgus jaunievedumus:

  • Aizliegums izmantot slēptos atskaitījumus un maksājumus

Patērētāji tiks pasargāti no maksājumiem, ko slēpj internets. Tas attiecas uz gadījumiem, kad krāpnieki mēģina apmuļķot patērētājus, mudinot viņus samaksāt par bezmaksas pakalpojumiem, tādiem kā horoskopi vai receptes. Turpmāk patērētājiem būs skaidri jāapstiprina, ka viņi ir sapratuši, ka pakalpojums ir par maksu.

  • Lielāka cenu caurskatāmība

Tirgotājiem jānorāda preces vai pakalpojuma kopējā cena, kā arī varbūtējās papildu izmaksas. Interneta veikalu klientiem nebūs jāveic maksājumi vai jāsedz citas izmaksas, ja pirms pasūtījuma veikšanas viņi par tām nebūs pienācīgi informēti.

  • Aizliegums interneta vietnēs izmantot iepriekš atzīmētas ailes

Iepērkoties internetā, piemēram, iegādājoties aviobiļeti, darījuma noformēšanas laikā nereti tiek piedāvātas papildu iespējas, piemēram, apdrošināt ceļojumu vai noīrēt automašīnu. Šos papildu pakalpojumus var piedāvāt iepriekš atzīmētu ailīšu veidā. Šobrīd patērētāji bieži vien ir spiesti atstatīt šo ailīšu atzīmējumus, ja viņi nevēlas saņemt tādus pakalpojumus. Jaunais regulējums aizliedz iepriekš atzīmētas ailītes visā ES.

  • 14 dienas, lai pārdomātu un atsauktu pirkumu

Līdz šim ES bija atšķirīgs periods, kurā patērētāji var atsaukt pirkuma līgumu (dažās dalībvalstīs šis periods bija tikai 7 dienas), taču tagad periods tiek pagarināts līdz 14 kalendāra dienām visā ES. Tas nozīmē, ka ar šā gada 13.jūniju patērētājs var nosūtīt preces atpakaļ, lai kāds arī būtu iemesls. Tajā skaitā arī nopērkot preces eBay u.c. izsolēs, tomēr izsolēs iegādātas preces var nosūtīt atpakaļ tikai tad, ja tās iegādātas no oficiāla tirgotāja.

Tāpat ir noteikta papildu aizsardzība tad, ja netiek sniegta informācija: ja tirgotājs nav skaidri informējis klientu par tiesībām atsaukt pirkumu, preces atpakaļnosūtīšanas termiņš tiks pagarināts līdz vienam gadam.

  • Plašākas tiesības saņemt izmaksu atlīdzinājumu

Tirgotājiem ir jāatmaksā patērētājiem preces cena 14 dienās pēc atsaukuma. Viņiem ir jāatlīdzina arī piegādes izmaksas. Risku, ka prece transportēšanas laikā var tikt sabojāta, līdz brīdim, kad prece nonāk patērētāja rokās, parasti uzņemas tirgotājs.

  • ES mēroga atsaukuma veidlapas parauga ieviešana

Patērētāju rīcībā būs atsaukuma veidlapas paraugs, kuru viņi varēs izmantot, ja viņi būs pārdomājuši un vēlēsies atsaukt līgumu, kas noslēgts attālināti, vai tad, kad tirgotājs viņus būs apmeklējis mājās. Tas atvieglos un paātrinās atsaukuma procedūru neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī būs noslēgts līgums.

  • Nekādas papildu maksas par kredītkaršu un īpašu telefonlīniju izmantojumu

No patērētājiem, kuri izmantojuši savu kredītkarti (vai kādu citu maksāšanas līdzekli), tirgotāji vairāk nevarēs iekasēt augstāku maksu par faktiskajām izmaksām, kas saistītas ar šo maksāšanas līdzekļu izmantojumu. Tirgotāji, kuriem ir speciālas telefonlīnijas, kuras patērētāji var izmantot, lai sazinātos ar tirgotājiem noslēgto līgumu sakarībā, nevarēs šiem zvaniem noteikt tarifus, kas būs augstāki par pamata tarifu.

  • Skaidrāka informācija par to, kurš maksā par preču nosūtīšanu atpakaļ

Ja tirgotāji vēlas, lai patērētāji, kuri pārdomā, segtu preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, viņi par to ir jāinformē iepriekš; pretējā gadījumā tirgotājiem pašiem vajadzēs segt šīs izmaksas. Tirgotājiem pirms pārdevuma darījuma skaidri jānorāda, kādas varētu būtu sagaidāmās internetā vai pa pastu iegādāto apjomīgo preču (piem., dīvāna) atpakaļnosūtīšanas maksimālās izmaksas, lai patērētāji varētu zinoši izvēlēties tirgotāju.

  • Labāka patērētāju aizsardzība digitālo preču jomā

Arī informācijai par digitālo saturu jābūt skaidrākai. Tajā jābūt norādēm par satura atbilstību aparatūrai un lietojumprogrammām, un aizsardzības pasākumiem, tādiem kā satura pavairošanas aizliegums.

Patērētāji varēs atsaukt digitālā saturu iepirkumus, piemēram, mūzikas vai videoierakstu lejupielādes, bet varēs to darīt tikai līdz attiecīgā lejupielādes procesa sākumam.