04.09.2018. Ministru kabinets izskatīja grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", paredzot ieviest jauna modeļa Padziļinātās sadarbības programmu, saskaņā ar kuru tiks nodrošināta automātiska nodokļu maksātāju izvērtēšana un iekļaušana programmā, informē Valsts kanceleja.

Jaunā atbalsta programma paredzēs maksimāli automātisku programmas darbības procesu, programmas dalībnieku atlases process tiks īstenots pēc Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas automātiskas izvērtēšanas.

Ņemot vērā noteiktos Padziļinātās sadarbības programmas atlases kritērijus, līdz šim par tās dalībniekiem bija iespējams kļūt tikai lieliem uzņēmumiem. Savukārt jaunais modelis paredz nodokļu maksātāju grupēšanu līmeņos pēc to darbības apjoma, tādējādi radot iespēju kļūt par atbalsta programmas dalībnieku arī vidējiem un maziem uzņēmumiem. Turklāt katram līmeņa dalībniekam būs piemērojami atvieglojumi un priekšrocības, kas noteikti attiecīgajos normatīvajos aktos vai kurus piemēros attiecīgas iestādes, kas informāciju publicēs savā mājaslapā.

Plānots, ka jaunā modeļa Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku saraksts, izmantojot jauno atlases kritēriju procesu, tiks publicēts 2019.gada sākumā. Paredzēts, ka jaunā modeļa Padziļinātās sadarbības programmā iekļaus aptuveni 2500 komersantus.

Padziļinātās sadarbības programma tika izveidota, lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Laika gaitā priekšrocības piedāvāja arī citas valsts pārvaldes iestādes. Arī jaunais modelis paredz plašu valsts pārvaldes iestāžu iesaisti, piedāvājot gan atvieglojumus, gan priekšrocības dažādu procesu norisē.