13.novembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.694 “Noteikumi par  uzņēmējdarbības riska valsts nodevu” paredz, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodeva tiks saglabāta iepriekšējā apmērā.