Šī gada 5.septembrī spēkā stājās MK noteikumi Nr.497 Noteikumi par valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus, kas nosaka kārtību, kādā valsts zinātniskajai institūcijai tiek piešķirts finansējums no valsts budžeta atbilstošās programmas institūcijas samaksātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas apmērā.