Trešdien, 02.11.2016., parakstīts Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes protokols, ar kuru groza abu pušu 31.01.2002. noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Plānots, ka ar grozījumiem konvencijā tiks veicināta komercdarbība Latvijā un Šveicē, kā arī atvieglota investoru darbība un kopumā palielināta ārvalstu investīciju piesaiste abās valstīs.