Trešdien, 02.11.2016., parakstīts Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes protokols, ar kuru groza abu pušu 31.01.2002. noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem. Plānots, ka ar grozījumiem konvencijā tiks veicināta komercdarbība Latvijā un Šveicē, kā arī atvieglota investoru darbība un kopumā palielināta ārvalstu investīciju piesaiste abās valstīs.

Protokolu parakstīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un Šveices vēstnieks Latvijā Markuss Niklauss Pauls Dutli (Markus Niklaus Paul Dutly).

Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes protokols izstrādāts, lai, veicot grozījumus konvencijā, nodrošinātu abu valstu rezidentiem vēl labvēlīgāku nodokļu uzlikšanas režīmu, nosakot maksimāli piemērojamās nodokļu likmes tādiem pasīvajiem ienākumiem kā dividendes, procentu maksājumi un autoratlīdzības, kurus tie gūst Latvijā vai Šveicē.

Līdz ar to dividendes to izcelsmes valstī tiek atbrīvotas no nodokļa uzlikšanas, ja to patiesā labuma guvējs ir sabiedrība – otras Līgumslēdzējas valsts rezidents, kas nav personālsabiedrība un kam tieši pieder vismaz 10% no dividendes izmaksājošās sabiedrības kapitāla daļām, vai tas ir pensiju fonds, vai otras Līgumslēdzējas valsts Centrālā banka.

Tāpat tiks samazinātas maksimāli piemērojamās nodokļa likmes, pēc kurām procentu maksājumiem un autoratlīdzībai tiek uzlikti nodokļi to izcelsmes valstī, paredzot 0% likmi procentu maksājumiem un autoratlīdzībām, ko sabiedrība – vienas Līgumslēdzējas valsts rezidents - izmaksā sabiedrībai, kas ir otras valsts rezidents. Līdz ar to investori iegūs skaidrību par to, cik lielā mērā viņu gūtie ienākumi izcelsmes valstī var tikt aplikti ar nodokļiem. Jānorāda, ka nodokļu uzlikšanas līmenis izcelsmes valstī tiks ievērojami samazināts.

Plānots, ka ar protokolu grozītā konvencija veicinās komercdarbību Latvijā un Šveicē un atvieglos Latvijas investoru darbību Šveicē un otrādi, kā arī kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaisti un ievērojami paplašinās abu valstu nodokļu administrāciju iespējas saņemt informāciju nodokļu uzlikšanas vajadzībām par saviem rezidentiem.

Ar likumprojektu tiks veicināta vēl ciešāka Latvijas un Šveices nodokļu administrāciju savstarpējā sadarbība, nosakot pienākumu veikt informācijas apmaiņu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 2005.gada paraugkonvencijas 26.panta redakcijai.