Otrdien, 07.08.2015., valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā, informē ZM.

Izmaiņas LAPK paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 01.11.2014. ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā.

Gadījumā, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet gada laikā pēc šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 360 līdz 700 EUR, bet juridiskajām personām – no 720 līdz 1080 EUR.

Savukārt, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā nav bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, bet 3 gadu laikā pēc šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā, fiziskajām personām paredzēts sods no 180 līdz 360 EUR, bet juridiskajām personām – no 360 līdz 720 EUR.

Noteikts, ka par zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs attiecīgo pašvaldību administratīvās komisijas.

Izmaiņas LAPK stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Saeimā un publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".