Lai uzlabotu amatu klasificēšanu valsts pārvaldes iestādēs, līdz 01.01.2017. paredzēta pakāpeniska pāreja uz vienotu amata apraksta formu. To paredz 6.janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē pieņemtie grozījumi MK noteikumos Nr. 1075 Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, informē MK.