Lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 un citu augšējo elpceļu saslimšanas izplatības riskus, Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu pilnveidot darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību. Rezultātā paplašināti kritēriji kādos gadījumos ārstniecības persona var izsniegt darba nespējas lapu bez cilvēka apskates un izmeklēšanas klātienē. Jaunā kārtība stājas spēkā no 21. oktobra.