03.02.2017. spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" (MK noteikumi Nr.386), paredzot vairākas būtiskas izmaiņas, informēt Valsts kase (VK).

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.386 paplašinātas iespējas klientiem pieslēgties e-pakalpojumu sistēmām. Proti, turpmāk e-pakalpojumu sistēmām varēs pieslēgties ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, kurus atbalsta portāls www.latvija.lv – banku identifikācijas līdzekļiem, kvalificēti paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (elektroniskā paraksta viedkarte vai personas apliecība). Jāņem vērā, ka maksājumu parakstīšanai varēs izmantot tikai VK izsniegtos elektroniskās identifikācijas līdzekļus (kodu karte vai kodu kalkulators), elektroniskā paraksta viedkarti (eParaksts) vai personas apliecību (eID).

Šāda vienotās pieteikšanās izmantošana būs piemērojama tikai ar brīdi, kad e-pakalpojumu sistēmas to tehniski nodrošinās, par ko tiks paziņots atsevišķi.

Tāpat veiktas izmaiņas "Pieteikuma par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu" aizpildīšanā, paredzot, ka:

  • pieteikumu par zvērinātiem revidentiem turpmāk iesniegs attiecīgā auditējamā iestāde – ministrija, centrālā valsts iestāde vai pašvaldība.
  • pieteikumu par Valsts kontroles auditoriem iesniegs Valsts kontrole.
  • iesniegtie pieteikumi būs spēkā 3 gadus no to reģistrēšanas dienas VK vai līdz brīdim, kad VK tiks iesniegts jauns pieteikums vai pieteikums par VK e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbības apturēšanu.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.386 ieviestas izmaiņas arī e-pakalpojumu pieteikumu veidlapās, proti:

  • mainīts veids, kā klients atzīmē autentifikācijas līdzekļu saņemšanu pa pastu un Vienotās pietikšanās izmantošanu - ir jāveic atzīme, ja atbilde ir apstiprinoša;
  • likvidēta VK paraksta zona.

Veiktas izmaiņas terminoloģijā, terminu "autentifikācijas rīki" aizstājot ar terminu "elektroniskās identifikācijas līdzekļi".